Skip to content

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

KIEZENVOORJEZELF.NU, gevestigd aan Kaupangstraat 58 3962BK Wijk bij Duurstede, is een coach praktijk voor persoonlijke bewustwordingsontwikkeling.

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe KIEZENVOORJEZELF.NU persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens heel serieus.

KIEZENVOORJEZELF.NU zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van KIEZENVOORJEZELF. NU. Wees je er dus van bewust dat KIEZENVOORJEZELF.NU niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van KIEZENVOORJEZELF. NU.

CONTACTGEGEVENS

WWW.KIEZENVOORJEZELF.NU
• Kaupangstraat 58, 3962BK Wijk bij Duurstede
• telefoon 06-39605721
• email mary@kiezenvoorjezelf.nu

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

KIEZENVOORJEZELF.NU verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Persoonlijke contactgegevens die je zelf actief verstrekt om contact met mij te onderhouden (bijv. je Skypenaam).
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE KIEZENVOORJEZELF.NU VERWERKT

KIEZENVOORJEZELF.NU verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
KIEZENVOORJEZELF.NU heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mary@kiezenvoorjezelf.nu.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT KIEZENVOORJEZELF.NU PERSOONSGEGEVENS?

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van KIEZENVOORJEZELF.NU en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of bestelling) aan KIEZENVOORJEZELF.NU verstrekt.
De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. KIEZENVOORJEZELF.NU verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

KIEZENVOORJEZELF.NU bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam en KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden en/of contact met je op kan nemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres, voornaam, achternaam, IP-adres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je op kan nemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek KIEZENVOORJEZELF.NU analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek KIEZENVOORJEZELF.NU analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

KIEZENVOORJEZELF.NU neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KIEZENVOORJEZELF.NU) tussen zit.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

KIEZENVOORJEZELF.NU verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KIEZENVOORJEZELF.NU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Voor online aankopen maken wij gebruik van Mollie. Je persoonsgegevens worden bij Mollie opgeslagen. De servers van Mollie zijn gevestigd in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Mollie vind je hier.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

KIEZENVOORJEZELF.NU gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
• Dingen die je altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
• Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen
Social media buttons
Op de website van KIEZENVOORJEZELF.NU zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door KIEZENVOORJEZELF.NU in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mary@kiezenvoorjezelf.nu.
KIEZENVOORJEZELF.NU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KIEZENVOORJEZELF.NU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
KIEZENVOORJEZELF.NU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

KIEZENVOORJEZELF.NU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door via KIEZENVOORJEZELF.NU verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via mary@kiezenvoorjezelf.nu
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie, raadpleeg hem regelmatig. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande.