Project Description

ware natuur

Winkelmand

Een inspirerende metafoor over prioriteiten stellen en focussen op wat écht belangrijk is in jouw leven…

Keien, kiezels, zand en bier


Dansend Herfstblad, een metafoor

Een professor stond voor de collegezaal. Er stonden allerlei dingen voor hem op z’n bureau. Toen het filosofiecollege begon pakte hij zonder iets te zeggen een grote, lege glazen pot en deed hem vol met grote keien. Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij de studenten of de pot vol was. Ze zeiden: ‘Ja, de pot is vol.’

Vervolgens pakte de leraar een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje heen en weer en de kiezelsteentjes rolden in de pot en namen de open plekjes tussen de grote keien in. Toen vroeg hij zijn studenten opnieuw of de pot vol was. En ja, stemden zij in, de pot is vol.

Nu pakte de leraar een doos met zand en goot hem uit in de pot. En natuurlijk, het zand vulde alle nog  overgebleven lege ruimtes verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. Ze waren het unaniem met elkaar eens: ‘Ja, de pot is nu écht vol.’

Daarop haalde de Professor twee flesjes bier uit zijn bureau lade en goot ze leeg in de pot. En het bier vulde de ruimte tussen de zandkorrels. De studenten lachten. Toen het weer rustig was vroeg de Professor: ‘Welke grote waarheid laat dit experiment ons zien?’ De moedigste uit de zaal antwoordde: ‘Het laat zien dat onze agenda nooit zo gevuld is als we denken en dat er, als we echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer afspraken en meer activiteiten.’

‘Nee,’ zei de professor, ‘daar gaat het niet om. De grote waarheid die in dit experiment schuilt, is de volgende: als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf nooit meer in.
 Ik wil dat je beseft dat deze pot een metafoor is voor jouw leven.

  • De keien zijn de belangrijke dingen: je kinderen, je vrienden, je partner, je familie, je gezondheid en je grootste passies die, als al het andere in je leven verloren is en alleen zíj overblijven, je leven toch zullen vervullen.
  • De kiezelstenen zijn de andere dingen die er toe doen. Zoals je werk, je huis, je auto.
  • Het zand is al het andere.

Als je eerst het zand in de pot doet, is er geen ruimte voor de kiezels en de grote stenen. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan zand en kiezelstenen, zul je geen tijd meer hebben voor de dingen die voor jou echt belangrijk zijn.’

Toen hij uitgesproken was, bleef het een poosje stil. Toen stak één van de studenten haar hand op en vroeg waar het bier voor stond. De professor glimlachte en zei: ‘ Ik ben blij dat je dit vraagt. Het laat zien dat, hoe vol je leven ook lijkt te zitten, er altijd ruimte is voor een paar biertjes met je partner, goede vrienden of collega’s!’

Focus je op de dingen die echt belangrijk zijn voor jouw geluk.

Wat zijn de keien in jouw leven?

Hoe ga jij om met prioriteiten stellen?

Wat is echt belangrijk voor jou?

Waar wil jij op focussen?

Deel jouw verhaal in een bericht onder aan deze pagina.

of stuur een email
Dit verhaal komt in meerdere vormen voor; de oorspronkelijke auteur is mij onbekend. Het komt o.a. terug in het boek “Prioriteiten” van Stephen Covey.