Project Description

Het pad naar transformatie: Bewust worden


Ik ben me er volledig van bewust dat voor degenen voor wie het pad van persoonlijke bewustwording nieuw is, deze onaangenaam en verwarrend kan zijn. Per slot van rekening is ieder mens opgevoed met dualistische overtuigingen die stellen dat bepaalde ideeën waar en goed zijn, terwijl andere verkeerd en slecht zijn. Als datgene waarmee jij opgevoed bent om van te geloven dat het goed is, niet echt goed is, wat kun je dan nog vertrouwen? Wat als dat wat voor jou slecht voelde door je omgeving als goed werd bestempeld? Dit leidt tot het dilemma dat alle oprechte spirituele zoekers onder ogen moeten zien. Je bent opgevoed om veel dualistische leugens te accepteren en die leugens hebben je een gevoel van veiligheid en gemak gegeven. Zij hebben het platform voor je leven gevormd en hebben je een veilig wereldbeeld gegeven. Maar dat wereldbeeld is een huis dat op zand gebouwd is, het zand van het dualiteitsbewustzijn.

Om vooruitgang op het pad van bewustwording te boeken, moet jij je uit het zand verwijderen en op de rotsachtige bodem van het zelfbewustzijn gaan staan. De eerste stap die je echter moet nemen is herkennen dat je op zand staat, wat inhoudt dat veel van je overtuigingen niet op één lijn met de waarheid en de werkelijkheid van je eigen kern liggen. Ik geef toe dat dit voor ieder van jullie ongemakkelijk zal zijn. Er is geen enkel mens dat hierop een uitzondering vormt en ik kan je verzekeren dat ik zelf hierop ook geen uitzondering was.

Allen die het pad van bewustzijn bewandeld hebben en zij die dat pad dagelijks lopen, hebben het feit onder ogen moeten zien dat, om verder te komen, wij een paar overtuigingen die ons op ons gemak lieten voelen, achter ons moesten laten. In feite moet je, om de maximale vorderingen op het pad te maken, bereid zijn om al je uiterlijke overtuigingen stuk voor stuk in twijfel te trekken. Je moet bereid zijn het ongemak te ondergaan om vraagtekens te zetten bij je uiterlijke overtuigingen en ten slotte moet je iedere dualistische overtuiging afzonderlijk onderzoeken.

Daarom is het pad naar persoonlijk bewustwording voor diegenen die bereid zijn zich ongemakkelijk te voelen om vooruitgang te boeken. Het resultaat is het ongemak waard. In het begin echter zul je meestal het ongemak beleven en slechts een kleine beloning krijgen. Daarom kan niemand vorderingen maken zonder een zekere mate van vertrouwen in de dingen die je niet ziet, maar ergens diep verscholen misschien in een hoekje van je bewustzijn wel als waarachtig herkent. Je zult bereid moeten zijn erop te vertrouwen dat als je het ongemak doorstaat van het in twijfel trekken van je overtuigingen, je uiteindelijk de antwoorden zult vinden waarnaar je zoekt en een gevoel van vrede bereikt dat niet op je uiterlijke opvattingen gebouwd is, maar op een innerlijke herkenning van de waarheid.

De sleutel van kennis

De sleutel om het pad te bewandelen, is te herkennen dat je het vermogen hebt de waarheid van binnenuit te kennen. Dit is wat ‘de sleutel van kennis’ genoemd is . De sleutel tot kennis die versluierd is geraakt door de overtuiging dat je de waarheid niet alleen kunt kennen, maar dat je uiterlijke doctrines moet volgen.

Dit is een leugen en je kunt het pad naar persoonlijk bewustwording pas beginnen te bewandelen als je die leugen doorziet en hem aanvecht. Je kunt pas aan het pad beginnen als je bereid bent je uiterlijke overtuigingen aan te vechten. Je moet bereid zijn naar binnen te gaan en met je diepste zelf contact maken en antwoorden uit die bron zien te vinden.

Dit is de essentiële sleutel om het pad van bewustwording bewandelen. Beginnen antwoorden van binnenuit te vinden in plaats van enige uiterlijke autoriteit, in de vorm van je ego, een religieuze autoriteit, je beste vriend of iemand die beweert je spirituele leraar te zijn, je te laten vertellen wat waar is. Het centrale punt is dat jij moet beginnen op de aanwijzingen die je van binnenuit krijgt te vertrouwen, zodat je niet iemand behalve jij zelf, je van het pad laat afbrengen. En als ik zeg niemand behalve jij zelf, bedoel ik ook je persoonlijke ego, omdat dat ook werkelijk iets is dat buiten je Zelf staat.

Wanneer je dit begrijpt, wordt het heel duidelijk voor je dat het pad van bewustzijnsontwikkeling een reeks beslissingen vormt die jij moet maken. Enkel jij kunt die besluiten nemen en ‘de JIJ’ die de besluiten neemt is de bewuste JIJ, je bewuste geest. De sleutel echter tot het nemen van besluiten is dat je nauwkeurige en volledige informatie hebt. Dus de vraag is, of jij je beslissingen in het leven neemt op grond van een uiterlijke autoriteit, of op grond van je innerlijke autoriteit van je werkelijke zelf? Durf jij bruut eerlijk naar jezelf en je eigen functioneren te kijken?

Waar ik je mee wil helpen is bewust contact met je innerlijke waarheid tot stand te brengen. Daardoor kun je vanuit je bron antwoorden krijgen die verder gaan dan het uiterlijke. Het is nooit de bedoeling dat ik jou de antwoorden geef; het is de bedoeling dat ik je begeleid de antwoorden in jezelf te vinden. De sleutel tot het bewandelen van het pad van bewustwording is een kwestie is van het proces omkeren dat je bij je authenticiteit weg haalde.

De essentiële sleutel hier is dat dit proces geen kwestie is van meer menselijk verfijnd of intellectueel begrip te ontwikkelen. De dualistische geest heeft twee uitersten ingesteld en de meeste mensen zijn met het idee opgevoed dat deze twee uitersten accuraat zijn en in overeenstemming met de werkelijkheid. Daarom geloven veel spirituele zoekers dat bepaalde ideeën niet spiritueel zijn, terwijl andere ideeën dat juist wel zijn.

Jouw waarheid zit binnenin jou. Je zult hem pas vinden als je ermee stopt het buiten jezelf te zoeken.

Bron

Deze tekst kwam mij onlangs onder ogen en ik herken hierin mijn persoonlijke pad. De weg die mij naar en door mijn transformatie leidde. Ik heb het naar mijn eigen gevoel aangepast en ingekort. Ik heb delen weggelaten en benamingen veranderd (stroming neutraal gemaakt). Echter de essentie; de kern van de boodschap is intact gebleven.

Er zijn vele stromingen die elk op hun eigen manier en vanuit eigen insteek dit proces uit willen dragen. En elke stroming zal jou bij jouw doel kunnen brengen als het een ingang is die bij jou aanklikt.

Ook ik werk vanuit dit proces en principe. Ik ben geschoold in methodieken en disciplines die dit proces ondersteunen, ik ben een ervaren energiewerker en bovenal leef ik mijn leven vanuit deze principes en wandel ik zelf op het pad.

Mijn kracht is dat ik alle stromingen en disciplines los laat en jou en jouw ritme centraal stel. Zodat je direct vertrekt vanuit wie jij bent in plaats van eerst buiten jezelf te moeten reiken om aan de disciplines en dogma’s van een bepaalde stroming te voldoen.

Jij en waar je nu in je leven staat is het vertrekpunt. Jij bent de expert op het gebied ‘JIJ’. Als vanzelf komen dan de disciplines naar voren die je vanuit eigen overtuiging en kracht kan volgen en jou daadwerkelijk gaan helpen. Je kunt ontwikkelen in jouw tempo en tegelijkertijd krachtige resultaten bereiken.

De grootste misvatting die we over onszelf hebben is het idee dat we moeten veranderen om een rijk en vervuld leven te leiden. In werkelijkheid hoef je slechts jezelf te zijn.

Je mag stap voor stap bewegen. In jouw ritme naar jouw doel!

Wat herken je in dit verhaal?

Welke stap op het pad van bewustwording wil jij zetten?

Welke van jouw overtuigingen ga jij in twijfel trekken?

Deel jouw verhaal in een bericht onder aan deze pagina.

of stuur een email