naar contact formulier
Mary VerloopMary VerloopMary VerloopMary VerloopMary VerloopMary VerloopMary Verloopleren dansen in de regen Mary VerloopMary Verloop
missie

Wie ben ik?

Mijn naam is Mary Verloop en KIEZENVOORJEZELF.NU is mijn onderneming. Ik ben geboren als schipperskind in een gezin waar ik me niet gezien of begrepen voelde en ben al jong op zoek gegaan naar de ‘zin’ van het leven. In het gezin hing het geloof er een beetje bij, maar de familie bestond uit godvrezende mensen. Ik kan me nog herinneren hoe ik als tiener nadacht over de regels van die god die zij vreesden. En hoe ik op een helder moment de conclusie trok dat het een liefhebbende god niet kon gaan om het naleven van allerlei regels. Het eigen geweten, dat was het enige waar het om ging, zo voelde ik. Als ik zou leven volgens de regels van mijn eigen geweten, dan zou ik mijn keuzes aan de hemelpoort kunnen verantwoorden en mocht ik zeker naar binnen. Het was mijn eerste stap op het pad van bewustzijnsontwikkeling.

Volgende stap

De volgende stap liet jaren op zich wachten. Ik was opgegroeid met de overtuiging dat mijn gevoel en behoeftes er niet toe deden en niet klopten. Toen mijn gevoel me vertelde dat ik creatieve vakken wilde volgen aan de LDS (lagere detailhandel school), luisterde ik er dan ook niet naar: ik belandde op de havo en leerde door tot controller. Werken met cijfers gaf orde en duidelijkheid. Ik was er goed in en had er controle over.

Ik werkte hard, groeide door in mijn werk en trouwde. Kortom, ik probeerde alles volgens het boekje te doen. Geloofde dat ik zo mijn geluk zou vinden. De rust en vrede zou ervaren die ik zo miste in mijn leven. Er kwam niets van terecht: ik raakte overspannen en scheidde van mijn man. Ik was 25 jaar.

Verandering

Toen ging ik op zoek naar manieren die mij structureel zouden helpen me beter te voelen. In die periode ben ik begonnen met de opleiding Poly Energetisch Therapeut en enige tijd daarna de opleiding tot Spiritueel Werker. Zo is mijn proces traag maar gestaag op gang gekomen. Tijdens de jaartraining sjamanistische healing kreeg ik informatie aangereikt die voor mij de basis legde onder alles wat ik eerder in mijn leven geleerd had.

Persoonlijk heb ik grote strijd geleverd nadat ik bewust het besluit had genomen om alles in dit leven aan te pakken wat nodig was om dingen op te lossen. Ik wilde héél graag dat het bij mij zou stoppen en dat mijn kinderen vrij vanuit hun eigen authenticiteit zouden kunnen leven. Er was heel wat in mezelf te overwinnen voordat ik me werkelijk geen slachtoffer meer voelde.

Resultaat

Door vallen en opstaan heb ik mijn eigen weg gevonden. Ik heb ten diepste voor mezelf gekozen en ervaren dat ook mijn omgeving daar wel bij vaart. Al lerende begin ik mijn passie te leven en mijn leven te creëren vanuit wie ik werkelijk ben. En weet je wat zo’n prachtige bonus is? Ik ontmoet steeds meer mensen op mijn pad die mij zien voor wie ik ben en me liefhebben, omdat ik mijzelf kan zien en liefhebben.

Mijn passie leven is voor mij mijn creativiteit, ervaringskennis en het pad van bewustwording delen met al diegenen die voelen dat er ergens iets, misschien een beetje verstopt, in een hoekje van hun bewustzijn geraakt wordt.

Kennis en ervaring heb ik verworven via:

  • Persoonlijk proces
  • Opleiding tot Poly Energetisch Therapeut bij Edem trainingen
  • Opleiding Spiritueel Werker bij spiritueel centrum Aurora
  • Jaartraining sjamanistische healing bij Shuem
  • Complete opleiding tot levens-, loopbaan- en relatiecoach (bezielingscoach) bij Hoogendijk opleidingen
  • Diverse workshops op het gebied van persoonlijke bewustwording en spirituele groei. o.a.: DNA Healing, Familieopstellingen, Heartdancing, Rebirthing en verschillende vormen van energiewerk.
  • Innerlijk weten

missie